Logo

Om oss

Den Gammal-laestadianiska väckelserörelsens undervisning grundas på Bibeln och vår evangelisk-lutherska kyrkas bekännelseböcker. Bibeln är fortfarande trons och livets högsta auktoritet. En människas salighet grundas endast på tro, nåd och på Kristi förtjänst. Tron är Guds gåva. Gud har skänkt gåvan att vara troende till alla barn som föds till världen. Dopet är det goda samvetets förbund med Gud och barnet tas därigenom in i församlingens gemenskap och omvårdnad. En människa som fallit bort från tron, från dopets nåd, kan omvända sig, få bättring, genom att tro sina synder förlåtna. Altarets sakrament är en minnesmåltid som Jesus instiftat, avsett för att stärka tron hos den som är troende. 


Bättringen är en förändring av sinnelaget. Till bättringen hör, att en människa lider för och ångrar sina synder, men också att denne får tro sina synder förlåtna. Evangeliets kärna är syndernas förlåtelse. Den Helige Anden verkar via predikoämbetet, det vill säga att en troende kan förkunna syndernas förlåtelse till en människa som ångrar sina synder och vill bli troende. Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. 


Gud nedsänkte sitt rike till jorden. Jesus uppmanade, söken först efter Hans rike och Hans rättfärdighet, och lovade, så skall allt detta andra tillfalla eder; en timlig och evig välsignelse. 

Senaste händelser