Logo

Välkommen! 

Stockholms fridsförening är en förening som ingår i Sveriges Fridsföreningars Centralorganisation, SFC. Föreningens syfte är bland annat att väcka och stimulera ett kristet trosliv, främja kristna levnadsvanor, folknykterhet, samhälls- och medborgaransvar och fosterlandskärlek samt öka respekten för arvet från äldre generationer. Väckelserörelsen verkar inom Svenska kyrkan. 

Alla är välkomna till våra möten!

Sommarmötets hemsida/Suviseurojen nettisivut: http://sfcorg.se/sv/sommarmote

 

 

Senaste händelser